Kościół Matki Bożej Szkaplerznej

Diecezjalne Sanktuarium
Matki Bożej Szkaplerznej

Matka Boża Szkaplerzna


Archidiecezja Warmińska

 width=

Lwowiec to niewielka wieś w powiecie bartoszyckim, w gminie Sępopol, lokowana przez Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Winrycha von Kniprode w 1366 roku na prawie chełmińskim. Przywilej lokacyjny nadawał wsi 64 włóki, z których 4 przeznaczono na utrzymanie kościoła parafialnego oraz zezwalał na założenie dwóch karczem. Pierwszymi osadnikami byli Prusowie i Niemcy. Kościół wzniesiony w 1370 roku stanowi przykład sztuki gotyckiej. Po 1524 roku przy kościele założono szkołę parafialną, którą później przekształcono w ludową, a następnie w dwuklasową. Wieś upodobały sobie bociany. Na dachach, drzewach i słupach mieszka ponad czterdzieści par bocianów. Szczególnie upodobały sobie tutejszy kościół. Ogromna świątynia z przełomu XIV i XV wieku daje oparcie aż dziewięciu gniazdom.
Świątynię zbudowano w latach 1372–1374. Neogotyckie szczyty oraz dach pochodzą z 1860 roku. We wnętrzu późnogotycki tryptyk z ok. 1500 roku i bogato zdobiona ambona z lat 1608–1609. Parafia przed reformacją należała do archiprezbiteratu sępopolskiego. Obecnie kościół parafialny Matki Boskiej Szkaplerznej należy do dekanatu sępopolskiego. Od 6 lipca 1989 roku znajduje się tu Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej, erygowane przez biskupa warmińskiego Edmunda Piszcza, na prośbę księży salezjanów.
We wsi znajduje się gotycki kościół obronny, ufundowany najprawdopodobniej przez Konrada von Wallenrode w latach 1372–1374. Kolatorem kościoła był Mikołaj Reuter, który miał wpływ na wybór proboszcza w roku 1480, Georgiusa Satoriusa. W tym czasie do parafii należała wieś Krelikiejmy.
Budowla salowa z wieżą w zachodniej części, zakrystia z północnej i przeciwległa do niej kruchta. Nawę wzniesiono pod koniec XIV wieku, później powstało przyziemie wieży, którą podwyższono pod koniec XV wieku. Kościół uszkodzony został przez orkan w 1818 roku. Neogotyckie szczyty oraz dach pochodzą z 1860 roku. We wnętrzu zachował się późnogotycki tryptyk z ok. 1500 roku z figurą Matki Bożej w polu środkowym i bogato zdobiona manierystyczna ambona z lat 1608–1609, zdobiona ornamentem okuciowym.

Lwowiec_02.jpg
Lwowiec_03.jpg
Lwowiec_04.jpg
Lwowiec_06.jpg
Lwowiec_09.jpg
Lwowiec_08.jpg